บริดจสโตน เปิดตัวกิจกรรม “1 Year to GO! Virtual Run”