นิสสัน รับมอบโล่เกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี พระจอมเกล้าธนบุรี