นิสสันรับมอบโล่เกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี พระจอมเกล้าธนบุรี – Grand Prix Online