นิสสัน ‘นาวารา ใหม่’ หล่อเหลาเอาเรื่อง เปิดตัวที่ไทยแห่งแรกในโลก ค่าตัว 599,000-1,149,000 บาท – Grand Prix Online