นิสสัน ช.เอราวัณมอเตอร์ ศาลายา โชว์รูมแห่งแรก ภายใต้ “Nissan Retail Concept – NEXT”