นิสสัน ชูแนวคิด “ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง” - www.grandprix.co.th