นิสสัน เผยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทในการสร้างระบบนิเวศที่ไร้มลพิษ