นิสสันเผยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญ ในการสร้างระบบนิเวศที่ไร้มลพิษในประเทศไทย – Grand Prix Online