นิทรรศการพิเศษเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งองค์กร “70 Years Porsche Sportscar”