ธนาคารกรุงศรีอยุธยา "กรุงศรี ออโต้" รุกมอเตอร์เอ็กซ์โปโค้งสุดท้าย