ที่รถจอดอัตโนมัติโดยไม่มีผู้ขับของ Daimler และ Bosch ผ่านการอนุมัติเป็นรายแรกของโลก – Grand Prix Online