ถ้าต้องจอดรถทิ้งไว้นานๆ ต้องทำอย่างไร – Grand Prix Online