ถูกกว่าโทรศัพท์มือถือ! Changli รถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในโลก กับราคา 29,130 บาท – Grand Prix Online