ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมยอดตก ลดลง 6.9% คาดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ