ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมยอดตก ลดลง 6.9% คาดการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลการตัดสินใจ – Grand Prix Online