ตลาดรถยนต์คึกคัก เดือนกุมภาพันธ์ ยอดขายรวม 82,324 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%