ตรวจสอบรถ ก่อนจะออกเดินทางไปไหนเพื่อให้รถพร้อมเสมอก่อนออกเดินทาง