ดูคาติ ประกาศ จับมือ อาวดี้ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย – Grand Prix Online