ดร.ไก่ มัทนาปวีณย์ สาระคุณมนตรี เผยตัวเลขมงคล พร้อมความผูกพันกับรถยนต์