เริ่มประชันความแกร่ง ซูบารุ Last Palm Standing ที่สิงคโปร์ ทีมไทยกำลังใจดีเยี่ยม – Grand Prix Online