ซูบารุ ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในวิกฤติโควิด-19 – Grand Prix Online