ช่องฝาปิดเล็กๆ ที่หน้ารถ มีไว้ทำไม??? – Grand Prix Online