ชมภาพแรกทางการ Expender-เอ็มพีวี 7 ที่นั่งใหม่จาก Mitsubishi – Grand Prix Online