ชมภาพบรรยากาศ พิทวอล์ค WorldSBK 2019  พริ้ตตี้ร้อนทะลุแทร็คช้าง!!!