ชมคลิป!เปิดตัว New Nissan Terra และการขับทดสอบที่ภูเขาไฟพินาตูโบ