ฉางอัน ออโตโมบิล เติบโตตามกระแสอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน