จีที ไทร์ เป็นผู้ผลิตยางติดรถยนต์ไฟฟ้า Ora Goodcat ของ Great Wall Motor