ค่า Excess และ Deductible คือ อะไร? – Grand Prix Online