คาดค่าตัว New Toyota Supra ในอเมริกา-ทะลุ 2 ล้านนิดๆ