ในอนาคตยานยนต์จะเป็นเสมือนนักสังเกตและจดจำข้อมูลอัจฉริยะ ด้วยเซนเซอร์