ความเชื่อผิดๆ ที่คนใช้รถมักได้ยินบ่อยๆ – Grand Prix Online