ความเชื่อผิดๆ ที่คนใช้รถมักได้ยินบ่อยๆ - Grand Prix Online