ครั้งแรกกับเรือนเวลา De Ville หน้าปัดอีนาเมลสีแดง รุ่นครบรอบ 125 ปี จาก OMEGA – Grand Prix Online