การวิจัยชี้คนเปิดรับรถไฟฟ้ามากขึ้นจากการระบาดของไวรัส – Grand Prix Online