ข้อดีที่แตกต่างแต่ลงตัวระหว่างรถเล็กกับรถใหญ่ – Grand Prix Online