ขับรถ EV เที่ยวหัวหิน วัดกันใครแบตหมดก่อน EA พร้อมสร้างแท่นชาร์จรองรับตลอดเส้นทาง