ขับรถพาเด็กเที่ยว ด้วยตัวคนเดียวต้องระวังอะไรบ้าง วิธีป้องกันอย่างไร