เตรียมไว้ล่วงหน้า รัฐนิวแฮมป์เชียร์ออกกฎหมายอนุญาตให้ขับรถบินได้บนถนน – Grand Prix Online