“ก๊องซ์-ธัชกร” ไร้โชค พลาดล้มเรซสุดท้ายเอเชีย ทาเลนต์ คัพ เรซสุุดท้ายแดนเสือเหลือง – Grand Prix Online