กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ - Grand Prix Online