“กู๊ดเยียร์ กู๊ดแคร์” มอบยางกู๊ดเยียร์ คาร์โก้ แมกซ์ สำหรับรถพยาบาล