การแก้ปัญหาฉุกเฉิน เพื่อเอาตัวรอดถ้าเกิดเหตุเหล่านี้