ทำความเข้าใจสักนิดกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้น-ลง ราคาน้ำมัน