กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัย