กองทัพจีนสั่งห้ามรถ Tesla เข้าพื้นที่ของตน เหตุผลเรื่องความมั่นคง – Grand Prix Online