กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ มอบเงินบำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์