กรุงศรี ออโต้ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ทอดผ้าป่ามหากุศล