นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว YAMAHA ซ่อนอะไรไว้ ก่อน BIMS 2019