• บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ จส.100  (FM. 100 MHz)  ได้จัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกผู้รับฟังสถานีวิทยุ จส.100 ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา โดยมี ททท.และหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจนได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง