• ปัญหาหนึ่งของรถผลิตจำกัดราคาแพงบางรุ่นที่ผ่านมาคือการเปลี่ยนมือเร็วหรือแม้แต่ขายใบจองในราคาที่สูงกว่าราคาจริงมาก จนทำให้หลายผู้ผลิตรถยนต์ต้องหาวิธีป้องกันการเปลี่ยนมือของรถเร็วหรือเรียกง่ายๆ ก็คือป้องกันการอาศัยจำนวนจำกัดของรถแต่มีความต้องการมากไปหากำไร แต่อยากให้รถถูกซื้อโดยผู้ที่อยากเป็นเจ้าของจริงๆ