• จากสถานการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งการช่วยเหลือในช่วง 72 ชั่วโมงแรกเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ประสบเหตุ แต่หลายเหตุการภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหว ไฟป่า หรือพายุทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ได้ช้าลงซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ติดอยู่ในพื้นที่