• ในอนาคตนอกจากกิจกรรมหลายอย่างที่ทำบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ต่างๆ สั่งซื้อของ ทำธุรกรรมทางการเงินที่ทำกันในปัจจุบันจนเป็นเรื่องปกติแล้ว การล็อกและปลอดล็อกรถยนต์ด้วยดิจิตอลคีย์ซึ่งพัฒนาโดย Car Connectivity Consortium อาจเป็นอีกสิ่งที่ทำผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะสี่เหลี่ยมที่พกติดตัวด้วย