• สู่เวอร์ชั่นล่าสุด กับสนีกเกอร์ยอดนิยมอีกหน่งรุ่นของ Adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 ที่ได้เผยรายละเอียดของวัสดุ รวมถึงความป้ราณีตของงานตัดเย็บ ซึ่งสามารถเห็นได้จากรอยตะเข็บที่เย็บผ้าชิ้นเดียวขึ้นรูปทรงเป็น Upper sole โดยใช้ด้ายสามสีนำมาทักถอร้อยเรียงเป็นแถบผ้าชิ้นเดียวกัน