• 6061’s มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าจากค่าย Evoke ซึ่งผลิตและออกแบบรถพลังงานไฟฟ้ามาเป็นทางเลือกลักษณะรถแบบ Curiser ท่านั่งขับขี่สบาย เน้นการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งการวางรูปแบบมาให้เดินทางไกลได้ด้วย เป็นจุดเด่นของรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ต้องสามารถทำได้